تظاهرات 5 ام دی ماه  در همبستگی با مادران جانباختگان

  در اعتراض به قتل و کشتار، دستگیری و شکنجه هزاران نفری که برای رهایی مردم به پا خاسته  اند و به  احترام و یاد جانباختگان آبان ماه و در همبستگی با مادران داد خواه : درتظاهرات  پنجم دی ماه در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن شرکت می کنیم و از همه کسانی که […]