گزارشی از راهپیمایی سه روزه کارزار زنان به مناسبت روزجهانی زن و شرکت تشکل «مبارزه برای جهانی بدون مرز» در این راهپیمایی

بروکسل

با فرا رسیدن ۸ مارچ روز جهانی زنان شور و هیجان مبارزاتی سه روز متوالی خیابانهای بروکسل، دن هاگ (لاهه) و هامبورگ را در برگرفت. این شور و هیجان توسط زنانی برپا شد که مصمم بودند پرچم مبارزه با زن ستیزی رژیم بنیاد گرایی اسلامی را همچنان در اهتزاز نگاه دارند. این زنان عزم خود […]