سوالاتی در مورد تنش بین ایران و آمریکا و احتمال درگیری نظامی

فرهاد کیان با اعزام دو ناو غول پیکر آمریکا ابراهام لینکن و پاتریوت در چند هفته گذشته به خلیج فارس و اعزام  1500 نیروی نظامی و اخطارهای مقامات آمریکایی علیه ایران و افزایش شدید تحرکات و رفت و آمدهای مقامات آمریکا به کشورهای منطقه، اروپا، چین و روسیه اوضاع  منطقه خاورمیانه را بیش از پیش […]