ویدئوی از «مبارزه برای جهانی بدون مرز » به مناسبت روز جهانی پناهجویان

برای دیدن ویدئو لطفا بر لینک زیر کلیک کنید: https://m.youtube.com/watch?v=ojh1Cwew86o   https://m.youtube.com/watch?v=ojh1Cwew86o