آوارگی و بی خانمانی «از بارندگی تا خشکسالی، از بلوچستان تا شاخ آفریقا»

بارندگی شدیدی از شب ۳۱ دیماه در بلوچستان آغاز شد، استاندار سیستان و بلوچستان این بارش را ” نعمت الهی” دانسته چرا که این استان را از خشکسالی و کمبود آب که در لبه جیره بندی آب آشامیدنی بود “نجات ” داده است. اما روی دیگر سکه را که از”نعمت های”  این سیستم فاسد حکومتی  […]