( پیام مبارزه برای جهانی بدون مرز (افغانستان – ایران) که قرار بود در پایان تظاهرات پناهجویان اردوگاه موریا قرائت بشود اما پلیس و مسئولین کمپ از آن جلوگیری به عمل آوردند.)

 

به همه کسانی که در برابر اخراج پناهندگان در کنار ما ایستاده اند

ما پناهجویان از افغانستان و ایران، سوریه ، عراق و….. اینجا هستیم زیرا که کشورمان سال هاست عرصه جنگ های خانمان براندازی است که قدرت های بزرک برای منافع خود در کشور ما به راه انداخته اند.

ما اینجا هستیم زیرا حکومت های استبدادی و دیکتاتوری که سالها ست مورد حمایت قدرت های بزرگ بوده و یا توسط آنها و به کمک آن ها  بر قدرت گمارده شده اند، بر ما حکومت می کنند.

ما اینجا هستیم زیرا اقتصاد کشورمان  در نتیجه مداخلات اقتصادی و ستمگرانه قدرتهای بزرگ همچون گلوبالیزاسیون ( جهانی شدن) در هم شکسته شده است. فقر و فلاکت دامن کشورمان را گرفته است و زندگی کنونی و آینده نسل جوان را در هم شکسته است  و هر گونه امید به آینده را در میان مردم و جوانان از بین برده است.

 

ما اینجا هستیم اما این انتخاب ما نبوده و نیست ،  بلکه بودن ما در اینجا توسط گریز و فرار از جنگ و خونریزی ، از دیکتاتوری و استبداد  و از فقر و فلاکت  که  توسط قدرت های بزرگ ، توسط اشغال و حمله نظامی، توسط تحریم و فشار توسط ستم و استثمار توسط قدرت های بزرگ به ما تحمیل شده است.

 

ما با میل خود راه پر مخاطره عبور از مرزها را انتخاب نکرده ایم.  ما با میل خود دل به دریا نزده ایم و به میل خود خطر غرق شدن در دریای مدیترانه و اژه و غیره را به جان نخریده ایم . همانگونه که هزاران هزار نفری که در این مسیر پر مخاطره جان خود را از دست دادند ، به میل خود طعمه دریا نشدند.

گریز از جهنمی که توسط قدرتهای بزرگ و وابستگانشان در کشورهای ما ساخته اند این مسیر را بر ما تحمیل کرده است. واقعیت های زندگی و میل به زندگی انسانی این مسیر پرمخاطره  را بر ما تحمیل کرده است. اما بازهم ادامه همان سیاست ها  در اینجا نیز دامان ما را گرفته است.

شرایط زندگی در کمپ موریا بسیار غیر انسانی است و این اوضاع روزبروز وخیم تر می شود، شرایط بسیار غیر بهداشتی است، امنیت برای همه و بخصوص برای زنان و کودکان وجود ندارد. در هوای سرد و بارانی هیچ گونه پناهی موجود نیست.

اینک دولت یونان با توافق کامل اتحادیه اروپا تصمیم دارد  که تا چند ماه آینده ده هزار نفر از پناه جویان را به ترکیه برگرداند.

در استرالیا پناهجویان را در جزیره ای در بدترین شرایط زندانی و عملا شکنجه می کنند، در آمریکا در پشت مرزها مورد ضرب و شتم قرار دهند و اتحادیه اروپا تصمیمم می گیرد که پناهجویان را در آبهای مدیترانه و اژه رها کنند تا غرق شوند و یا در کمپ هایی لیبی، ترکیه  و یونان در شرایط غیر انسانی قرار دهند و  آنها را دائم مورد اذیت و آزار  و تهدید به برگرداندن کنند و همچنین مورد شکنجه های جسمی و روحی قرار دهند. ما خواهان پایان دادن به وضع موجود و به همه این شرایط غیر انسانی که پناهجویان اسیر آنند هستیم.

ما از همه  انسان های آزادیخواه مترقی و مبارز می خواهیم که برای خواست ما که همانا به رسمیت شناختن موقعیت پناهدگی ما است ، در کنار ما بایستند و صدای حق طلبانه ما را به گوش جهانیان برسانند.

 

بازگرداندن پناهجویان و تهدید به بازگرداندن را متوقف کنید!

ما خواهان بستن این کمپ ها و انتقال پناهجویان به خاک کشور یونان و به رسمیت شناختن حقوق پناهجویان هستیم.

ما خواهان متوقف شدن اذیت و آزار پناهجویان و پایان بخشیدن به شرایط نا امن برای آنها هستیم.

ما خواهان پایان دادن به همه این شرایط غیر انسانی که پناهجویان اسیر آنند هستیم.

 

مبارزه برای جهانی بدون مرز ( افغانستان – ایران)

 

۹ اکتبر  ٢۰۱۹

Web site: www.ri-awwb.org

email.awwb.pm@gmail.com

Facebook.com/riawwb